Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 19.11.2021. godine, sa početkom u 08:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Rtkovo , opština Kladovo,
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Efekti savetodavnog rada i upoznavanje sa IPARD programom , savetodavac Vladimir Stanković

Cilj najavljene posete oglednoj farmi bio je prikazivanje efekata savetodavnog rada sa proizvođačem i upoznavanje sa IPARD programom. Prisutno je bilo 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Vladimir Stanković

Izvor: PSSS Negotin