Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 22.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Prahovo , opština Negotin, Gazdinstvo Todorović Ljiljane
sa temom:
1. 09:00 do 11:00 Dobra poljoprivredna praksa , savetodavac Vladica Gavrilović

Cilj posete oglednoj farmi je upoznavanje proizvođača sa primerima dobre poljoprivredne prakse i uspešne saradnje proizvođača i savetodavaca PSSS Negotin. Prisutno je bilo 7 proizvođača.
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin