Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 27.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Rtkovo , opština Kladovo, Gazdinstvo Ivašković Mirjane
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Dobra poljoprivredna praksa , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj posete oglednoj farmi bio je upoznavanje proizvođača sa primerima dobre poljoprivredne prakse i uspešne saradnje proizvođača i savetodavaca PSSS Negotin. Prisutno je bilo 6 proizvođača.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin