Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 28.06.2022. godine, sa početkom u 18:08 održana je obilazak ogledne farme, mesto Negotin , opština Negotin,
sa temom:
1. 18:08 do 19:07 Obilazak ogledne farme , savetodavac Dragan Radosavljević

Cilj ove posete jeste prikaz postignutih dobrih rezultata kroz saradnju savetodavne službe Negotin i poljoprivrednog gazdinstva.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin