Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Poljoservis

Dana 11.09.2020. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mužinac , opština Sokobanja, Zasad jabuke Jocić Miljane sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Primenom savremenih pomotehničkih i agrotehničkih mera u zasadu jabuke do kvalitetnog ploda , savetodavac Sanja Čokojević

Proizvođači su upoznati sa primenjenim agrotehničkim i pomotehničkim merama i njihovim uticajem na prinos i kvalitet roda u zasadu jabuke u ovoj proizvodnoj godini.
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis