Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 16.09.2020. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kurjače , opština Veliko Gradište,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Dobra poljoprivredna praksa u tekućoj godini sa prikazima rezultata sa i bez tretmana u usevu suncokreta , savetodavac Dragana Urošević

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prikaže dobra poljoprivredna praksa u sumiranju rezultata tekuće proizvodne godine u pogledu tretmana useva suncokreta protiv Plasmopara halstedii, i planiranje naredne proizvodne godine.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac