Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 03.12.2021. godine, sa početkom u 09:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lopušnik , opština Petrovac na Mlavi,
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Primer dobre oljoprivredne prakse na odabranom gazdinstvu , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj posete Odabranoj farmi bio je kako bi se predstavio primer dobre dobre prakse u proizvodnji grožđa i vina i savetodavnog rada na gazdinstvu.
Koordinator: Milena Zafirović Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac