Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 03.12.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lučica , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Značaj pravilnog skladištenja i čuvanja kukuruza , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je da se poljoprivrednim proizvođačima prikaže način pravilnog skladištenja i čuvanja kukuruza.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac