Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 19.11.2021. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mačvanski Pričinović , opština Šabac – grad,
sa temom:
1. 08:00 do 09:00 Priprema hrane za krmače u odgoju prasadi , savetodavac Darko Simić

Cilj posete oglednoj farmi je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa načinom pripreme stočne hrane za krmače u odgoju prasadi. Poseti oglednom gazdinstvu je prisustvovalo 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Darko Simić

Izvor: PSSS Šabac