Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Smederevo

Dana 22.09.2020. godine, sa početkom u 11:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Saraorci , opština Smederevo – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Marinka Kanlića
sa temom:
1. 11:30 do 12:00 Rasađivanje rasada zelene salate , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

Prisutnim proizvođačima je predstavljena pravilna sadnja salate, načini i norme zalivanja, kao i rokovi sadnje.
Koordinator: Sanja Milovanović Milenković

Izvor: PSSS Smederevo