Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Smederevo

Dana 21.09.2020. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Suvodol , opština Smederevo – grad, Gazdinstvo Marković Uroša
sa temom:
1. 08:00 do 09:00 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Boban Marković

Prisutnima je pojašnjena procedura upisa u vinogradarski registar što je i zakonska obaveza svih proizvođača grožđa na površinama većim od 0,1 ha. Pokazan im je način popunjavanja zahteva i napravljena veza sa kancalarijom u u Kragujevcu.
Koordinator: Boban Marković

Izvor: PSSS Smederevo