Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Smederevo

Dana 01.04.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Baničina , opština Smederevska Palanka, PG Stojanović Ivana
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Prihvatljive vrste investicija po pravilniku projekta 50:40:10 , savetodavac Snežana Petrović

Prilikom posete oglednom gazdinstvu prisutnim proizvođačima su predstavljene vrste investicija kao i opšti i posebni uslovi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava po pravilniku u okviru projekta sa Svetskom bankom.
Koordinator: Snežana Petrović

Izvor: PSSS Smederevo