Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Smederevo

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 11:08 održana je obilazak ogledne farme, mesto Suvodol , opština Smederevo – grad,
sa temom:
1. 11:08 do 12:41 Proreda grozdova i druge mere u vinogradarstvu u cilju poboljšanja kvaliteta grožđa , savetodavac Boban Marković


Koordinator: Boban Marković

Izvor: PSSS Smederevo