Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Smederevo

Dana 26.07.2022. godine, sa početkom u 08:04 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lozovik , opština Velika Plana, PG Mališe Lazića
sa temom:
1. 08:04 do 08:34 Orezivanje krastavca , savetodavac Dragomir Radić

Povrtarima su prikazani našini orezivanja bočnih grana krastavca salatara u plasteniku na špaliru i značaj ove mere za kvalitet i krupnoću ploda.
Koordinator: Dragomir Radić

Izvor: PSSS Smederevo