Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Užice

Dana 22.07.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Ljubanje , opština Užice – grad, Domaćinstvo Gudurić Radisava
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Radovi u zasadu borovnice posle berbe , savetodavac Nebojša Brzaković

U zasadu borovnice posle berbe izvršiti uništavanje trave u redu. Zatim izvršiti i rasturanje strugotine u zoni korenovog sistema. Rasturanje strugotine izvršiti u trakama 40 cm sa jedne i druge strane reda.Debljina strugotine treba da bude oko 5 cm. Takođe nastaviti sa navodnjavanjem.To je sve na licu mesta pokazano poljoprivrednim proizvođačima.
Koordinator: Nebojša Brzaković

Izvor: PSSS Užice