Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Vranje

Dana 08.11.2021. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Vranje , opština Vranje – grad,
sa temom:
1. 08:00 do 08:40 Nega i ishrana koza u drugoj polovini bremenitosti , savetodavac Srđan Zafirović

Nega i ishrana koza u drugoj polovini bremenitosti.
Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje