Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Vranje

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Vranje , opština Vranje – grad, pg Stevanović Zoran
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Odabir jaradi za priplod , savetodavac Srđan Zafirović


Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje