Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 14.02.2022. savetodavac Tamara Mihailović posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 08:30 do 09:00 časova
Cilj posete Udruženju je bio upoznavanje članova Udruženja sa merama nege lucerke.

Izvor: PSSS Beograd