Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 14.02.2022. savetodavac Zoran Janković posetio je udruženje Udruženje vinogradara, vinara i ljubitelja vina “Zeočki vinogradi”, mesto Zeoke, opština Beograd-Lazarevac, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
Na sastanku udruženja prisutni članovi su upoznati sa aktuelnim podsticajima MPŠV za 2022. godinu. Razmatrane su mogućnosti i način buduće saradnje sa savetodavnom službom.

Izvor: PSSS Beograd