Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 10.09.2020. savetodavac Miloš Nikoletić posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Upoznavanje članova udruženja sa pravilnim čuvanjem silaže.

Izvor: PSSS Beograd