Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 10.11.2021. savetodavac Miloš Nikoletić posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 08:30 do 09:00 časova
Cilj posete udruženju je bio upoznavanje članova sa značajem pravilne primene mera nege u lucerki i crvenoj detelini.

Izvor: PSSS Beograd