Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 05.11.2021. savetodavac Dejan Marinković posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednih proizvođača Vinča, mesto Vinča, opština Beograd-Grocka, u periodu od 16:00 do 16:30 časova
Tokom posete Udruženju prisutni su se upoznali sa odredbama Pravilnika vezanog za podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021. godini, kao i o odredbama o izmenama i dopunama novog Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koje predviđaju novu kategoriju e-agrara, softversko rešenje o samoprijavljivanju i izmenama strukture na gazdinstvu koje će proizvođači moći da koriste.

Izvor: PSSS Beograd