Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 15.11.2021. savetodavac Eleonora Onć Jovanović posetio je udruženje Etnoart, mesto Ovča, opština Beograd-Palilula, u periodu od 12:00 do 13:00 časova

Na sastanku se diskutovalo o pripremi novih aktivnosti i marketingu proizvoda.

Izvor: PSSS Beograd