Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 16.11.2021. savetodavac Tamara Mihailović posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Cilj posete Udruženju je bio upoznavanje članova Udruženja sa merama komunalne higijene u objektima gde se čuvaju zrnasti proizvodi.

Izvor: PSSS Beograd