Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

Dana 24.11.2021. savetodavac Dragana Stoiljković posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Cilj posete udruženju je bilo upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa potrebnom dokumentacijom za registraciju farme-podnošenje zahteva.

Izvor: PSSS Beograd