Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

Dana 11.11.2021. savetodavac Ružica Đukić posetio je udruženje Društvo pčelara Pomoravlje, mesto Jagodina, opština Jagodina – grad, u periodu od 19:50 do 20:20 časova
Cilj sastanka sa udruženjem je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na način registrovanja objekata za pakovawe meda.

Izvor: PSSS Jagodina