Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

Dana 25.02.2022. savetodavac Milanka Miladinović posetio je udruženje Udruženje “Pčelar”, mesto Bagrdan, opština Jagodina – grad, u periodu od 07:30 do 08:00 časova
Cilj posete udruženju je preporuka za setvu medonosnih biljaka, vreme setve pojedinih kultura kao i agrotehničke mere koje treba primeniti.

Izvor: PSSS Jagodina