Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

Dana 04.09.2020. savetodavac Ljiljana Jeremić posetio je udruženje Udruženje voćara i vinogrdara Plava Šljiva, mesto Despotovac, opština Despotovac, u periodu od 12:00 do 12:30 časova
Upoznavanje članova Udruženja sa načelima dobre poljoprivredne prakse u voćarsvu(feromonske klopke,praćenje,preporuke Pis-a.)

Izvor: PSSS Jagodina