Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

Dana 13.09.2020. savetodavac Ružica Đukić posetio je udruženje Društvo pčelara Pomoravlje, mesto Jagodina, opština Jagodina – grad, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Cilj sastanka sa udruženjem je bio da se članovi udruženja upoznaju sa pravilnikom o gajenju i selidbi pčela.

Izvor: PSSS Jagodina