Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kragujevac

Dana 18.09.2020. savetodavac Stefanija Anđelković posetio je udruženje Šumadija orah, mesto Dragobraća, opština Kragujevac – grad, u periodu od 10:00 do 10:30 časova
Prilikom posete Udruženju “Šumadija orah”, sa članovima udruženja je bilo reči o temi: Subvencije – Sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Izvor: PSSS Kragujevac