Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

Dana 11.02.2022. savetodavac Igor Ristić posetio je udruženje Agro Info Centar, mesto Leskovac, opština Leskovac – grad, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Cilj posete udruženju da se članovi i informišu i obaveste o najnovijim merama i konkursima MPŠV. Prisustvovalo je 3 člana udruženja.

Izvor: PSSS Leskovac