Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

Dana 24.08.2020. savetodavac Mirjana Petrović posetio je udruženje Udruženje pčelara opštine Leskovac, mesto Leskovac, opština Leskovac – grad, u periodu od 10:15 do 11:15 časova
Održan je sastanak sa članovima udruženja gde je predstavljen obrazac i forma zahteva za upis u vinarski registar, jer mnogi od pčelara imaju i voćarske i vinogradarske zasade.

Izvor: PSSS Leskovac