Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

Dana 18.11.2021. savetodavac Bojana Karapandžić posetio je udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača Jablanica, mesto Turekovac, opština Leskovac – grad, u periodu od 12:30 do 13:30 časova
Cilj sastanka sa članovima udruženja je bio da se ukaže na prisustvo invazivnih vrsta stenica u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i na aktuelne pravilnike MPŠV. Sastanak je održan u selu Svirce na gazdinstvu Kocić Aleksandra, predsednika udruženja.

Izvor: PSSS Leskovac