Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

Dana 22.09.2020. savetodavac Tanja Petrović posetio je udruženje Udruženje proizvođača goveda Simentalac Vitoševac, mesto Vitoševac, opština Ražanj, u periodu od 11:45 do 12:30 časova
Članovima udruženja bio je predstavljen sortiment pšenice za predstojeću setvu sa rezultatima ogleda u 2020 godini

Izvor: PSSS Niš