Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Pirot

Dana 28.02.2022. savetodavac Zoran Panajotović posetio je udruženje Lužnički trgonji, mesto Babušnica, opština Babušnica, u periodu od 14:00 do 15:00 časova
Cilj sastanka sa udruženjem je bio upoznavanje članova sa značajem zaštite voćaka u periodu zimskog mirovanja u cilju suzbijanja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, kao i smanjenja brojnosti prezimljujućih formi insekata.

Izvor: PSSS Pirot