Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Poljoservis

Dana 10.09.2020. savetodavac Dragan Kolčić posetio je udruženje Udruženje pčelara Sokobanja, mesto Sokobanja, opština Sokobanja, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Poseta udruženju imala je cilj da se prisutnim članovima udruženja predstave aktuelni prvilnici MPŠV, kao i da se sagleda mogućnost spajanja dva pčelarska udruženja u jedno.

Izvor: PSSS Poljoservis