Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Požarevac

Dana 12.02.2022. savetodavac Milena Zafirović Stojanović posetio je udruženje Udruženje vinogradara i proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla “Mlavski rejon”, mesto Viteževo, opština Žabari, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Cilj sastanka sa članovima udruženja bio je početak nove vinogradarske godine, sumiranje dosadašnjih aktivnosti u vezi sa članstvom kod saveza vinara i vinogradara i mogućnosti korišćenja podsticaja za vinogradarsko vinski sektor. Takodje je bilo govora o pisanju elaborata za zastitu geografskog porekla.

Izvor: PSSS Požarevac