Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Užice

Dana 28.02.2022. savetodavac Milena Ćirić posetio je udruženje Udruženje žena sela Potpeće, mesto Potpeće, opština Užice – grad, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Prisutnima su predstavljeni aktuelni podsticaji MPŠV sa naglaskom na subvencionisanje podizanja novih zasada voća.

Izvor: PSSS Užice