Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Valjevo

Dana 29.11.2021. savetodavac Jovan Milinković posetio je udruženje Udruženje vinograda i vinogradara “Gradina”, mesto Mrčić, opština Valjevo – grad, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Tokom sastanka sa članovima udruženja pričano je o plasmanu vina.

Izvor: PSSS Valjevo