Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Valjevo

Dana 07.03.2022. savetodavac Jovan Milinković posetio je udruženje Udruženje vinograda i vinogradara “Gradina”, mesto Mrčić, opština Valjevo – grad, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
Sa članovima udruženja pričano je o finalizacija vina.

Izvor: PSSS Valjevo