Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Vranje

Dana 17.08.2020. savetodavac Nada Lazović – Đoković posetio je udruženje “Utrine” udruženje mešovitih farmera, mesto Panevlje, opština Vranje – grad, u periodu od 08:00 do 09:00 časova
Tema:Podsticaji Grada Vranja, mogućnosti izlaganja i ostvarivanja medjugranične saradnje u 2020. godini
Cilj posete udruženju bio je da se članovi upoznaju sa podsticajima u poljoprivredi Grada Vranja u sektoru ratarstva i povrtarstva za 2020.godinu. Dogovor oko odlaska na sajam Eko hrane u Kumanovo sa članovima asocijacije.Kao i o propisanim opštim merama za prevenciju širenja korona virusa pri redovnim aktivnostima i svakodnevnom životu.

Izvor: PSSS Vranje