Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 04.11.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Obrenovac , opština Beograd-Obrenovac, Dom kulture Obrenovac sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Predlog sortimenta voćaka za proizvodnju voćnih rakija , savetodavac Dejan Marinković
2. 12:35 do 13:05 Značaj osiguranja u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović

Cilj predavana bio je da se okupljeni proizvođači upoznaju sa osnovnim elementima osiguranja u poljoprivredi kao i odabirom kv sirovine za pravljenje voćnih rakija.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd