Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 04.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Dubona , opština Beograd-Mladenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Mladenović Predraga
sa temama:
1. 10:00 do 10:35 Zaštita vinove loze , savetodavac Tamara Mihailović
2. 10:40 do 11:15 Podizanje i nega zasada jabuke , savetodavac Zoran Janković

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zaštitom vinove loze kao i sa podizanjem i negom zasada jabuke.
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd