Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 06.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Dobanovci , opština Beograd-Surčin, gazdinstvo Fabri Željka
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Vreme setve strnih žita , savetodavac Anka Kačarević

Predavanje se organizuje sa ciljem upoznavanja poljoprivrednika o uticaju vremena setve i primene pesticida kod strnih žita na prinos.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd