Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 10.12.2021. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Mesna kancelarija Grabovca
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Tehnologija proizvodnje sirovine šljive za destilate , savetodavac Dejan Marinković
2. 17:35 do 18:05 Kalcizacija zemljišta , savetodavac Milica Janković

Cilj predavanja bio je da se prisutni upoznaju sa tehnologijom proizvodnje sirovine za pravljenje šljivovice, kao i sa kalcizacijom zemljišta.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd