Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 23.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Školsko imanje Poljoprivredne škole u Grabovcu
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Agrotehnika proizvodnje kukuruza , savetodavac Violeta Veličković
2. 09:30 do 10:00 Zaštita paprike od bolesti , savetodavac Milan Šević

Cilj ovog predavanja bilo je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa agrotehnikom kukuruza i zaštitom paprike od bolesti .
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd