Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 25.02.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Petrovčić , opština Beograd-Surčin, gazdinstvo Dragana Radosavljevića
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Kiselost zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
2. 11:30 do 12:00 Rezistentnost korova na primenu herbicida u kukuruzu , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih proizvođača sa mogućnostima popravke kiselih zemljišta i rezistetnošću korova na primenu pesticida u kukuruzu.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd