Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 02.07.2022. godine, sa početkom u 16:30 održana je predavanje, mesto Padinska Skela , opština Beograd-Palilula, gazdinstvo Dejana Vulića
sa temama:
1. 16:30 do 17:00 Značaj agrohemijskih analiza zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
2. 17:00 do 17:30 Mogućnosti udruživanja poljoprivrednika , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Cilj predavanja je upoznati prisutne sa značajem agrohemijskih analiza zemljišta i mogućnostima udruživanja poljoprivrednika radi ostvarenja određenih ciljeva.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd