Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 12.07.2022. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Ljubinić , opština Beograd-Obrenovac, Prostorija mesne zajednice Ljubinić
sa temama:
1. 12:30 do 13:06 Karakteristike u ishrani koza , savetodavac Dragoljub Krajnović
2. 13:07 do 13:39 Diverzifikacija u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović

Namera ovog predavanja je bila da se okupljenim poljoprivrednicima-stočarima putem prve teme detaljnije objasni pravilan način ishrane koza u različitim fazama proizvodnog ciklusa kao i pri različitim fiziološkim statusima i uzrastima. Druga tema bila je namenjena poljoprivrednim proizvođačima da bi se na taj način upoznali sa prednostima diverzifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd