Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 14.07.2022. godine, sa početkom u 09:39 održana je predavanje, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, PG Igora Kojića
sa temama:
1. 09:39 do 11:34 Ishrana i nega zasada leske u punoj rodnosti , savetodavac Radmila Koprivica
2. 10:12 do 11:38 Baždarenje prskalica , savetodavac Željko Lazić

Cilj Predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa tehnologijom ishrane i nege zasada leske, kao i sa baždarenjem prskalica.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd